AS3/M4 – INVESTIȚII ÎN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE

Ghidul_solicitantului_AS3.M4 Anexa_1_Cerere_de_finantare_-v01-HG-28-M4 Anexa_1_Cerere_de_finantare_-v01-HG-907-M4 Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate-sau-DALI (1) Anexa_3_Memoriu_Justificativ  Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu Anexa_5_Declaratie-raportare-către-GAL Anexa_6_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3 (1) Anexa_7_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal Anexa_9_Model_declaratie_propria_raspundere Anexa_DS1-M4-declaratie-creare-locuri-de-munca Fișa M4 – vers 03 C1 M4 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI E1 M4 FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII PROIECTULUI S1 M4 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE T1-M4-FISA-DE-VERIFICARE-PE-TEREN