Masuri

PLAN DE FINANTARE
pentru masurile cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala a
Asociatiei Leader Colinele Moldovei

M1 BANDA LARGA                          80.000,00 euro
M2 NON-AGRICOL                         951.975,00 euro
M3 FORME ASOCIATIVE                           51.121,00 euro
M4 SERVICII SOCIALE                         160.000,00 euro
M5 DEZVOLTAREA SATELOR                         300.000,00 euro
M6 AGRICOL                         926.573,00 euro
M7 FORMARE PROF (ROMI)                           80.000,00 euro
M8 SCHEME DE CALITATE                           57.511,00 euro
Total Masuri                     2.607.180,00 euro
Functionare                         516.510,31 euro
TOTAL SDL                     3.123.690,31 euro

 

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER