Slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Asociaţia Leader Colinele Moldovei are ca scop principal sprijinirea dezvoltării rurale durabile a comunităţilor din arealul deservit (Comunele Albeşti, Calarasi, Copalau, Durnesti, Dobarceni, Frumuşica, Hlipiceni, Lunca, Rauseni, Suliţa, Todireni, Trusesti si oraşul Flamanzi din judeţul Botoşani, precum si Comuna Deleni din judeţul lasi), promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea şi implementarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene, naţionale si/sau alte tipuri de granturi, punând astfel bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării Strategiei de Dezvoltare Locala, in principal, dar nu numai, pentru orizontul de timp 2014-2020-2023, în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, a dezvoltării mediului economic şi a îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER