Am publicat Raportul de selecție FINAL pentru AS8/M2!

Echipa ALCM anunță publicarea Raportului de SELECȚIE (FINAL) pentru M2 “INVESTITII ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ÎNTREPRINDERI NON-AGRICOLE ÎN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”, aferent licitației de proiecte derulată în cadrul SM 19.2, sesiunea 8/2024, din perioada 15/03/2024 – 15/04/2024.

Documentul poate fi vizualizat aici:  

RAPORT FINAL SELECȚIE_AS8.M2_24.05.2024

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER