AS 1/M1 – 2018-2019 (BB)

Ghidul solicitantului M1

C1 M1 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI

E1 M1 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

S1 M1 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

Anexa_1_Cerere_de_finantare_-v01-HG-28-M1

Anexa_1_Cerere_de_finantare_-v01-HG-907-M1

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa_4.1_-_Declaratie_privind_IMM

Anexa_4.2_-_Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

Anexa_4.3_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_de_minimis

Anexa_4.4_-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA

Anexa_4.5_-_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dezvolte_propria_retea_de_acces

Anexa_5_Declaratie raportare către GAL;

Anexa_6_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_7 Lista_zone_MADR_(37_GAL)_in_care_se_poate_investi_cf_declaratiilor_FRSCE

Anexa_8_Contract_de_Finantare

Anexa_9_-_Aviz_tehnic_tip_INSCC_pentru_componenta_tehnică_a_SFMJ_privind_infrastructura_de_broadband_si_Procedura_de_avizare_a_INSCC

Anexa_10_-Acte-normative-utile

Anexa_11_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa_12_Declaratie_privind_asumarea sustenablitatii proiectului

Anexa_13_Declaratie comunicare ANCOM

Anexa_14_Declaratie obtinere si prezentare avize la GAL

Anexa_15_FISA-MASURII-1-BROADBAND-vers-01

Anexa_DS1 M1 declaratie creare locuri de munca

Raspuns ANCOM Asociația Leader Colinele Moldovei 2018

 

Echipa ALCM publică Ghidul consultativ aferent M1 (INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ ÎN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”.

Documentul poate fi vizualizat aici: Ghidul solicitantului M1 (consultativ, 29.10.2018, v01)

 

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER