AS 1/M6 – 2017 (AGRICOL)

 1. C1 M6 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI
 2. E1 M6 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
 3. S1 M6 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE
 4. T1 M6 FISA DE VERIFICARE PE TEREN
 5. ALCM-M6-Anexa1_Cerere_de_finantare_-v01-HG-28-4.1A
 6. ALCM-M6-Anexa1_Cerere_de_finantare_-v01-HG-907-4.1A
 7. Anexa_2_STUDIU_DE_FEZABILITATE_HG28_2008
 8. Anexa_2_Studiu_de_fezabilitate_HG907_2016
 9. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_
 10. Anexa_B Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_
 11. Anexa_C
 12. Anexa_4_Anexa_1_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene
 13. Anexa_5_Declaratie raportare către GAL;
 14. Anexa_6_fisa masurii 6
 15. Anexa_7_areale_STP_m6
 16. Anexa_9_Specificatii_Tehnice__Costuri_standard m6
 17. Anexa_10_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_PNDR2020
 18. Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII
 19. Anexa_DS1 M6 declaratie creare locuri de munca Anexa_
 20. DS2 M6 declaratie participare curs M7
 21. Continut_PROIECT_cadru_infiintare_plantatie
 22. Valori_costuri_standard_si_contributie_in_natura_sM6
 23. ALCM-M6-Anexa1_Cerere_de_finantare_-v01-HG-28-4.1
 24. ALCM-M6-Anexa1_Cerere_de_finantare_-v01-HG-907-4.1
 25. Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008
 26. Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016
 27. Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B
 28. Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C
 29. Anexa_3_Declaratie raportare către GAL;
 30. Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015
 31. Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ
 32. Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole
 33. Anexa_10_fisa masurii 6
 34. Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_sM 6
 35. Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020
 36. Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552
 37. Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII
 38. Anexa_DS1 M6 declaratie creare locuri de munca
 39. Anexa_DS2 M6 declaratie participare curs M7
 40. Potential productie zootehnica
 41. Potential productie vegetala
 42. Metodologie Studiu potential_agricol_site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare
 43. anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
 44. Calculator_CodBunePracticiAgricole_1
 45. Metodologie Studiu potential_agricol_site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare
 46. Potential productie vegetala
 47. Potential productie zootehnica 

 

Ghidul-Solicitantului-M6-VARIANTA-CONSULTATIVA

Ghidul-Solicitantului-M6-final PUBLICAT IN 14.09.2017

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER