AS 2/M2 – 2018 (NON-AGRICOL)

Ghidul solicitantului M2 – rev02

C1-M2-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITATII-PROIECTULUI

E1 M2 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

S1 M2 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE

T1 M2 FISA DE VERIFICARE PE TEREN

Anexa1_Cerere_de_finantare_-v02-HG-28 M2

Anexa1_Cerere_de_finantare_-v02-HG907 M2 

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_4_Declaratie raportare către GAL;

Anexa_5_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa_7.1_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_

Anexa_7.2_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa_8_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_sM2

Anexa_DS1 M2 declaratie creare locuri de munca

Anexa_DS2 M2 declaratie participare curs M7

Anexa_DS3 M2 Declaratie obtinere venituri

Anexa_FM M2 Fisa masurii M2

 

Echipa ALCM publică Ghidul consultativ aferent M2 (INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE INTREPRINDERI NON-AGRICOLE IN MICROREGIUNEA „ASOCIATIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”)

Documentul poate fi vizualizat aici:  Ghidul solicitantului M2 – rev02 (consultativ, 31.10.2018)

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER