AS 5/M4_SOCIAL_DECEMBRIE 2023

NOU! 14.12.2023

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI (ALCM) anunță PRELUNGIREA Apelului de Selecție  5/2023 pentru Măsura M4/6B “INVESTIȚII ÎN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE ÎN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” , până la data de 15.01.2024, cu posibilitate de prelungire, dacă va fi cazul. 

Noua perioadă de depunere este astfel: 05/12/2023 – 15/01/2024. 

RESTUL PREVEDERILOR ȘI CONDIȚIILOR DIN APELUL INIȚIAL RĂMÂN NESCHIMBATE!

NOU!!! 22/11/2023

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI (ALCM) anunță LANSAREA Apelului de Selecție AS5/M4 pentru Măsura 4: M4/6B “INVESTIȚII ÎN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE ÎN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”,  în perioada 05/12/2023 – 14/12/2023.

Apelul de selecție conține toate prevederile și informațiile care au făcut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura M4/6B, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție.

1.1. Anexa_1_Cerere_de_finantare_-v01-HG-28-M4

1.2. Anexa_1_Cerere_de_finantare_-v01-HG-907-M4

2. FIȘA MĂSURII M4 (Vers 04)

3. Ghidul_solicitantului_AS5_M4_2023

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate-sau-DALI (1)

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici (1)

Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa_5_Declaratie-raportare-către-GAL

Anexa_6_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3 (1)

Anexa_7_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_9_Model_declaratie_propria_raspundere

Anexa_DS1-M4-declaratie-creare-locuri-de-munca

Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal

C1 M4 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI

E1 M4 FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII PROIECTULUI

S1 M4 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE

T1-M4-FISA-DE-VERIFICARE-PE-TEREN

Menționam că informații și detalii suplimentare puteți obține atât din secțiunea specifică de pe site-ul nostru precum și la sediul Asociației noastre, din sat Sulița, strada Principală nr. 125, comuna Sulița, județul Botoșani.

Vă așteptăm și urăm succes tuturor solicitanților!

Mulțumim pentru interesul manifestat față de activitatea noastră!!

„Împreună facem dezvoltare rurală! – nu este doar un slogan!”

Echipa ALCM

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER