AS 5/M5 – 2023 (DEZVOLTAREA SATELOR)

NOU!!! 20/09/2023!!!!!

În perioada 29 SEPTEMBRIE – 9 OCTOMBRIE 2023, ALCM lansează AS_4 M5/6B M5: “INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI ELIGIBIL LEADER ÎN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”

Punem la dispoziție documentele specifice, după cum urmează:

Ghidul solicitantului M5.AS5_2023

FIȘA MĂSURII M5 (Vers 04)

Anexa_1_Cerere_de_finantare_-v02-HG-907-M5

Anexa_1_Cerere_de_finantare_-v02-HG-28-M5

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate sau DALI

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa_5_Declaratie raportare către GAL;

Anexa_6_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa_7_Model_declaratie_propria_raspundere

Anexa_8_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_DS1 M5 declaratie creare locuri de munca

Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal

C1 M5 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI

E1-M5-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-ELIGIBILITATE

S1-M5-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE

T1 M5 FISA DE VERIFICARE PE TEREN

Menționăm că informații și detalii suplimentare puteți obține atât din consultarea site-ului nostru, www.colinele-moldovei.ro  precum și la sediul Asociației noastre, din sat Sulița, strada Principală nr. 125, comuna Sulița, județul Botoșani.

Vă așteptăm și urăm succes tuturor viitorilor solicitanți!

Mulțumim pentru interesul manifestat față de activitatea noastră!!

„Împreună facem dezvoltare rurală! – nu este doar un slogan!”

Echipa ALCM

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER