AS7/M2_NON-AGRICOL_DECEMBRIE 2023

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este image-2.png

NOU! 15 IANUARIE 2024

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI (ALCM) anunță PRELUNGIREA Apelului de Selecție  7/2023 pentru Măsura M2/6A – “INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ÎNTREPRINDERI NON-AGRICOLE ÎN MICROREGIUNEA „ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”, până la data de 31.01.2024, cu posibilitate de prelungire, dacă va fi cazul. 

Noua perioadă de depunere este astfel: 05/12/2023 – 31/01/2024. 

RESTUL PREVEDERILOR ȘI CONDIȚIILOR DIN APELUL INIȚIAL RĂMÂN NESCHIMBATE!

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este image-2.png

NOU! 14.12.2023

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI (ALCM) anunță PRELUNGIREA Apelului de Selecție  7/2023 pentru Măsura M2/6A – “INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ÎNTREPRINDERI NON-AGRICOLE ÎN MICROREGIUNEA „ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”, până la data de 15.01.2024, cu posibilitate de prelungire, dacă va fi cazul. 

Noua perioadă de depunere este astfel: 05/12/2023 – 15/01/2024. 

RESTUL PREVEDERILOR ȘI CONDIȚIILOR DIN APELUL INIȚIAL RĂMÂN NESCHIMBATE!

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este image-2.png

Nou!! 22.11.2023!!!!!!

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI (ALCM) anunță LANSAREA Apelului de Selecție 7/2023 pentru Măsura M2/6A – “INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ÎNTREPRINDERI NON-AGRICOLE ÎN MICROREGIUNEA „ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”, în perioada 05/12/2023 – 14/12/2023.

Apelul de selecție conține toate prevederile și informațiile care au făcut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura M2/6A, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție.

1.1. Anexa1_Cerere_de_finantare_-v06-HG907 M2

1.2. Anexa1_Cerere_de_finantare_-v06-HG-28 M2

2. Ghidul solicitantului_AS7_M2_2023

3. FIȘA MĂSURII M2 (Vers 04)

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_4_Declaratie raportare către GAL;

Anexa_5_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa_7.1_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_

Anexa_7.2_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa_8_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_sM2

Anexa_DS1 M2 declaratie creare locuri de munca

Anexa_DS2 M2 declaratie participare curs M7

Anexa_DS3 M2 Declaratie obtinere venituri

C1-M2-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITATII-PROIECTULUI

E1 M2 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

S1 M2 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE

T1 M2 FISA DE VERIFICARE PE TEREN

Menționam că informații și detalii suplimentare puteți obține atât din secțiunea specifică de pe site-ul nostru precum și la sediul Asociației noastre, din sat Sulița, strada Principală nr. 125, comuna Sulița, județul Botoșani.

Vă așteptăm și urăm succes tuturor solicitanților!

Mulțumim pentru interesul manifestat față de activitatea noastră!!

„Împreună facem dezvoltare rurală! – nu este doar un slogan!”

Echipa ALCM 

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER