AS3 M1.EURI/2024

NOU!! 09/04/2024

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI (ALCM) anunță LANSAREA Apelului de Selecție 3/2024 pentru Măsura M1/6C – INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ ȘI SOLUȚII PUBLICE DE E-GUVERNARE ÎN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” – FONDURI EURI, în perioada 23/04/2024 – 23/05/2024, cu posibilitate de prelungire, dacă va fi cazul. 

Cu excepția alocării financiare, prezentul apel de selecție conține toate prevederile și informațiile care au făcut obiectul precedentului apel pentru această măsură, inclusiv punctajele pentru selecție.

Mai jos regăsiți varianta detaliată, precum și varianta simplificată pentru lansarea M1_AS3_2024_FONDURI EURI.

Apel AS3.M1.EURI_2024_detaliat_AVIZAT CDRJ 09.04.2024

Apel AS3.M1.EURI_2024_simplificat_AVIZAT CDRJ 09.04.2024

Documentele specifice prezentului apel:

C1 M1 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI

E1 M1 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

S1 M1 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE

Varianta editabilă:

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiari_publici

Anexa_4.1_-_Declaratie_privind_IMM

Anexa_4.2_-_Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

Anexa_4.3_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_de_minimis

Anexa_4.4_-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA

Anexa_4.5_-_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dezvolte_propria_retea_de_acces

Anexa_5_Declaratie raportare către GAL

Anexa_6_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_7 Lista_zone_MADR_(37_GAL)_in_care_se_poate_investi_cf_declaratiilor_FRSCE

Anexa_8_Contract_de_Finantare

Anexa_10_-Acte-normative-utile

Anexa_11_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa_12_Declaratie_privind_asumarea sustenablitatii proiectului

Anexa_13_Declaratie comunicare ANCOM

Anexa_14_Declaratie obtinere si prezentare avize la GAL

Anexa_DS1 M1 declaratie creare locuri de munca

Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal

Documente pdf:
1.Cerere de finantareM1_6C_EURI

1.FIȘA MĂSURII M1 (Vers 04)

2.Cerere de finantareM1_6C_EURI

3. Ghidul solicitantului_AS3_M1_2024_EURI

4. C1 M1 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI_rev la clarific

5. E1 M1 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE_REV LA CLARIF

6. S1 M1 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE_rev la clarif

7. T1 M1 FISA DE VERIFICARE PE TEREN

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiari_publici

Anexa_4.1_-_Declaratie_privind_IMM

Anexa_4.2_-_Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

Anexa_4.3_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_de_minimis

Anexa_4.4_-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA

Anexa_4.5_-_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dezvolte_propria_retea_de_acces

Anexa_5_Declaratie raportare către GAL Anexa_6_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_7 Lista_zone_MADR_(37_GAL)_in_care_se_poate_investi_cf_declaratiilor_FRSCE

Anexa_8_Contract_de_Finantare

Anexa_10_-Acte-normative-utile

Anexa_11_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa_12_Declaratie_privind_asumarea sustenablitatii proiectului

Anexa_13_Declaratie comunicare ANCOM

Anexa_14_Declaratie obtinere si prezentare avize la GAL

Anexa_DS1 M1 declaratie creare locuri de munca

Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal

Raspuns ANCOM Asociația Leader Colinele Moldovei 2018

SIB_703_Fișa de avizare a documentației de accesare GAL COLINELE MOLDOVEI

SIB_704_Adresă comunicare avizare GAL COLINELE MOLDOVEI

Menționam că informații și detalii suplimentare puteți obține atât din secțiunea specifică de pe site-ul nostru, precum și la sediul Asociației noastre, din sat Sulița, strada Principală nr. 125, comuna Sulița, județul Botoșani.

Vă așteptăm și urăm succes tuturor solicitanților!

Mulțumim pentru interesul manifestat față de activitatea noastră!!

„Împreună facem dezvoltare rurală! – nu este doar un slogan!”

Echipa ALCM

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER