AS6 M4/2024 (SOCIAL)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este image-2.png

NOU! 09/04/2024

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI (ALCM) anunță LANSAREA Apelului de Selecție 6/2024 pentru Măsura 4: M4/6B “INVESTIȚII ÎN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE ÎN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”, în perioada 23/04/2024 – 23/05/2024, cu posibilitate de prelungire, dacă va fi cazul. 

Cu excepția alocării financiare, prezentul apel de selecție conține toate prevederile și informațiile care au făcut obiectul precedentului apel pentru această măsură.

Mai jos regăsiți varianta detaliată, precum și varianta simplificată pentru lansarea M4_AS6_2024:

Apel lansare AS6.M46.2024_detaliat_AVIZAT CDRJ 09.04.2024

Apel lansare AS6.M46.2024_simplificat_AVIZAT CDRJ 09.04.2024

Documente specifice prezentului apel: 

1.1. Anexa_1_Cerere_de_finantare_-v01-HG-28-M4

1.2. Anexa_1_Cerere_de_finantare_-v01-HG-907-M4

2. FIȘA MĂSURII M4 (Vers 04)

3. Ghidul_solicitantului_AS6_M4_2024

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate-sau-DALI (1)

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici (1)

Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa_5_Declaratie-raportare-către-GAL 

Anexa_6_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3 (1)

Anexa_7_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_9_Model_declaratie_propria_raspundere

Anexa_DS1-M4-declaratie-creare-locuri-de-munca

Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal

C1 M4 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI

E1 M4 FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII PROIECTULUI

S1 M4 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE

T1-M4-FISA-DE-VERIFICARE-PE-TEREN

Menționam că informații și detalii suplimentare puteți obține atât din secțiunea specifică de pe site-ul nostru, precum și la sediul Asociației noastre, din sat Sulița, strada Principală nr. 125, comuna Sulița, județul Botoșani.

Vă așteptăm și urăm succes tuturor solicitanților!

Mulțumim pentru interesul manifestat față de activitatea noastră!!

„Împreună facem dezvoltare rurală! – nu este doar un slogan!”

Echipa ALCM

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER