Comuna Călăraşi

Comuna Calarasi este situata intre riul Prut – in partea de est si raul Jijia – in partea de vest, situata la o distanta de 6 km de catre acestea, avand in componenta sa localitatile: Calarasi cu vatra veche a satului Ciornohal, satul Libertatea, satul Plesani. Istoria satului Călărași este strâns legată de bătrânul sat Ciornohal, înfiinţat în anul 1821, și cu care formează un singur trup. În anul 1879, Guvernul a trimis un inginer, pe nume Neculcea, care a măsurat și parcelat moșia Ciornohal și a mărit satul cu încă trei sute de locuitori, veniţi din 8 comune și care erau lipsiţi de pământ.

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER