Comuna Copălău

Comuna Copăiău nu deține încă un document de atestare, însă din vestigiile așezării getice întărită de la Cotu – Copălău, descoperite pe locul satului medieval Jorovlea – astăzi dispărut,  arheologii au demonstrat că au existat locuințe pe o suprafață de 50.000 m. p. și cuptoare pentru producerea obiectelor din ceramică.

Comuna Copălău organizează unul din cele mai importante festivaluri ale usturoiului.

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER