Comuna Lunca

Lunca este o comună în judeţul Botoșani, Moldova, România. Comuna Lunca este situată în partea de sud a judeţului Botoșani, la 36 km. de municipiul Botoșani, centrul administrativ al judeţului, legătura cu aceasta făcându-se cu drum asfaltat Răuseni-Lunca-Botoșani, aceasta se învecinează în partea de nord cu comuna Albești, la est comuna Todireni, la sud cu orașul Flămânzi, iar la vest cu comunele Copălău și Suliţa.

Comuna Lunca este compusă din cinci sate: Lunca, Stroiești, Zlătunoaia, Băznoasa și Stănești. Zlătunoaia este unul dintre cele mai mari sate aproape în jumătate din populaţia comunei. Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Lunca face parte din podișul Moldovei și din depresiunea Jijia-Bahlui-Valea Sitnei.

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER