Comuna Suliţa

Localitatea Suliţa se află în partea sudică a judeţului Botoșani, la distanţa de 25 km de centrul de judeţ. Fostele localităţi târgul Suliţa și satul Suliţoaia formează în prezent o sigură unitate administrativă sub denumirea de satul Suliţa. Fostul târg este așezat pe culmea și botul unui deal, ce se termină la confluenţa pârâului Burla, numit de localnici Ursoaia, cu râul Sitna.

Economia comunei Suliţa are un caracter agrar. Principalele culturi întâlnite aici sunt: porumbul, grâul, orzoaica, sfecla furajeră, sfecla de zahăr, floarea soarelui, cartofi, fasole, etc. Comuna este recunoscută pentru luciu de apă (iazul Dracșani – vezi si Barajul Suliţa ) care este administrat de firma S. C. Piscicola. Peștele este scos din apă cu ajutorul năvoadelor și este comercializat atât în judeţul Botoșani cât și în afara judeţului.

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER