Oraş Flămânzi

A fost declarat oraș prin Legea 80/2004. Este situat în sudul judeţului Botoșani, pe drumul european E58 Botoșani-Hârlău. În componenţa acestei localităţi sunt cuprinse cartierele (fostele sate): Flămânzi, Cordun, Poiana, Nicolae Bălcescu, Bosînceni, Chiţoveni și Prisacani. Este înconjurat de terenuri agricole cultivate în principal cu porumb, grâu, floarea soarelui, orz și sfeclă de zahăr. Pășunile și imașurile comunale asigură hrana pentru oile, vitele și caii din gospodăriile ţărănești. În sfera industrială se remarcă confecţiile, prelucrarea lemnului (mobilă), prelucrarea laptelui, morărit, transporturi și comerţ. Localitatea este considerată punctul de plecare pentru Răscoala din 1907, în amintirea căreia este ridicat un monument în centrul acesteia.

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER