LANSĂM APELURI DE SELECȚIE – M5/DEZVOLTAREA SATELOR ȘI M2/NON-AGRICOL

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI (ALCM) anunță lansarea Apelurilor de Selecție pentru Măsurile:


M2 – “INVESTIŢII ÎN CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE INTREPRINDERI NON-AGRICOLE ÎN MICROREGIUNEA „ASOCIAŢIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”

M5 – “INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI ELIGIBIL LEADER ÎN MICROREGIUNEA “ASOCIAŢIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”

Sesiunile vor fi deschise in perioada 11-21 OCTOMBRIE 2021!

Apelurile de selecție conțin toate prevederile și informațiile care au făcut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura M5/6B, respectiv M2/6A, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție.

Atât varianta detaliată , precum și varianta simplificată pentru Apelul de Selecție aferent fiecărei măsuri ce urmează a fi lansată, pot fi consultate la secțiunea:

Menționăm că informații și detalii suplimentare puteți obține atât din secțiunile specifice :

respectiv:

de pe site-ul nostru www.colinele-moldovei.ro precum și la sediul Asociației noastre, din sat Sulița, strada Principală nr. 125, comuna Sulița, județul Botoșani.

Vă așteptăm și urăm succes tuturor viitorilor solicitanți!

Mulțumim pentru interesul manifestat față de activitatea noastră!!

„Împreună facem dezvoltare rurală! – nu este doar un slogan!”

Echipa ALCM

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER