Prelungim AS1.M3 (Asociativitate) până la 15.11.2019!

NOU!!!! 18.10.2019

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI anunță prelungirea apelului de selecție proiecte AS1/M3 – aflat în desfășurare la data prezentei, noul termen de depunere fiind 15.11.2019.

Astfel, proiectele în cadrul AS1/M3 se depun la GAL în perioada 29.08.2019 – 15.11.2019.

Restul prevederilor și condițiilor din apelul inițial rămân neschimbate.

Data limită de depunere a proiectelor este 15.11.2019 orele 15.00.

Solicitanții interesați pot obține informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii, consultând Ghidurile solicitantului elaborate de GAL, împreună cu anexele și procedurile aferente, disponibile pe site-ul colinele-moldovei.ro

Pentru clarificări și informații suplimentare, Echipa ASOCIAȚIEI Leader Colinele Moldovei vă stă la dispoziţie.

Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0231/573.033 sau 0759.017.602, e-mail: colinelemoldovei@gmail.com .

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit ale informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate, sunt disponibile la sediul ASOCIAȚIEI.

Vă așteptăm și urăm succes tuturor solicitanților!

Mai jos regăsiți anunțurile de prelungire, după cum urmează:

A.S.-simplificat-pt-prelungire2-as1.M3

A.S.-detaliat-pt-prelungire2 -as1.M3

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER