PROIECTE DE COOPERARE

 1. PE URMELE RĂZEȘILOR DIN MOLDOVA
  – CONTRACT DE FINANȚARE C1930B155T01910700007/05.10.2020
  – PROIECT FINALIZAT
  – SITE-UL PROIECTULUI: www.razesii.ro


 2. MEDIUL NOSTRU – VIITORUL NOSTRU (MN-VN)
  – CONTRACT DE FINANȚARE C1930B155T01110700017/25.02.2022
  – PROIECT FINALIZAT
  – SITE-UL PROIECTULUI: www.mn-vn.eu

3. DOMNI, DOMNIȚE-N OSPEȚIE

                   – CONTRACT DE FINANȚARE C1930B155T01210700025/31.10.2023

                   – PROIECT ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

 

 

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER