Publicăm Erată la Raportul de selecție aferent AS1/2023/M1.EURI

Important! Rezultatul procesului de selecție nu este afectat, toate proiectele păstrându-și statusul de proiect selectat!!

ERATA GAL COLINELE MOLDOVEI_AVIZ CDRJ-la Raportul de selecție pentru AS1/2023/M1.EURI

Documentul este inserat și în secțiunile dedicate:

3. ERATA GAL COLINELE MOLDOVEI_AVIZ CDRJ

Rapoarte de evaluare

Mulțumim pentru interesul manifestat față de activitatea noastră!!

„Împreună facem dezvoltare rurală! – nu este doar un slogan!”

Echipa ALCM

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER