RAPOARTE DE EVALUARE (SELECȚIE PARȚIALĂ) PENTRU M2 (NON-AGRICOL), M4 (SOCIAL), M7(MINORITĂȚI)

Echipa ALCM anunță publicarea, la data de 11.04.2019, a Rapoartelor de evaluare (selecție partială) pentru:

  1. M4 „INVESTIȚII ÎN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE ÎN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”
  2. M2 “INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ÎNTREPRINDERI NON-AGRICOLE ÎN MICROREGIUNEA „ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”
  3. M7 “INVESTIȚII PENTRU EDUCAȚIE, FORMARE ȘI CRESTEREA GRADULUI DE OCUPARE ÎN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” ÎN SPECIAL PENTRU MINORITATEA ROMĂ ȘI ALTE GRUPURI VULNERABILE”, aferente licitaţiei de proiecte derulată în cadrul SM 19.2, din perioada 15.11.2018 – 15.02.2019.

Documentele pot fi descărcate, după cum urmează:

  1. https://colinele-moldovei.ro/wp-content/uploads/2019/04/ALCM_RAPORT-EVALUARE_AS2_M4_11.04.2019.pdf
  2. https://colinele-moldovei.ro/rapoarte-de-evaluare/raport-de-evaluare-selectie-partiala-m2-nonagricol-sesiunea-2_11-04-2019/
  3. https://colinele-moldovei.ro/wp-content/uploads/2019/04/ALCM_RAPORT-EVALUARE_M7_11.04.2019.pdf
  4. https://colinele-moldovei.ro/wp-content/uploads/2019/04/pvb-inchidere-AS1_M1_BB_11.04.2019.pdf

 

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER