Raport de evaluare (selecție partială) pentru M6.AS2/2018

Echipa ALCM anunță publicarea, la data de 18.09.2018, a Raportului de evaluare (selecție parțială) pentru M6 „INVESTIȚII PENTRU AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ ÎN MICROREGIUNEA ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”, aferent licitaţiei de proiecte derulată în cadrul SM 19.2, sesiunea 2/2018, din perioada 10.05. – 15.06.2018.
 
„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER