SPRIJIN PREGĂTITOR – SM 19.1

Dragi prieteni și colaboratori,
La data de 19/06/2023, Echipa Asociației Leader Colinele Moldovei a depus proiectul SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2023-2027.
În urma Raportului de selecție publicat de AFIR,
La data de 27/09/2023 a fost semnată Decizia de Finanțare cu nr. D19100000012310700101, cu o durată de implementare de maxim 90 de zile.
ALCM urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:
1. Crearea unui mediu activ, eficient, transparent și sustenabil de colaborare în teritoriul geografic omogen deservit, prin încurajarea participării publice și implicarea tuturor actorilor locali în cadrul proceselor decizionale
2. Promovarea principiilor utilizării eficiente a tuturor resurselor locale, identificarea și operaționalizarea de mecanisme prin care să se aducă plus-valoare comunității deservite
european, destinate dezvoltării locale.
2. Desfășurarea de activități și campanii de informare, consultare și implicare comunitară, realizarea de grupuri de lucru și întâlniri publice cu stakeholder-ii din toate sectoarele de activitate din teritoriul reprezentat de parteneriatul Asociația Leader Colinele Moldovei.
ALCM își propune astfel să asigure premisele unui proces coerent și eficient de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027, pentru a contribui la dezvoltarea locală durabilă a teritoriului deservit.

A1.1. Derularea unui proces de animare realizat la nivel local, cu implicarea, în mod activ, a actorilor locali şi organizațiilor din teritoriu.
Se analizează: nevoile şi oportunitățile de dezvoltare cât şi mecanismul de implicare activă a populației în dezvoltarea zonei.
Responsabil: Managerul de proiect în strânsă colaborare cu experți externi cooptați – servicii externalizate privind animarea la elaborarea SDL
Acțiunile de animare se vor realiza în toate cele 14 UAT-uri ale GAL-ului, respectiv:
– organizarea unei activităţi de animare în fiecare UAT din teritoriul acoperit de parteneriat – orașul Flămânzi și comunele: Albești, Călărași, Copălău, Dobârceni, Durnești, Frumușica, Hlipiceni, Lunca, Răuseni, Sulița, Todireni și Trușești din județul Botoșani și comuna Deleni din județul Iași (minim 150 participanți în total);
– se vor realiza 14 afișe A3 care vor fi lipite la sediul UAT-urilor partenere, în vederea informării actorilor locali despre obiectivele și activitățile GAL.
– se va publica un anunț de presă la început de proiect și un anunț de finalizare (on-line). Pentru vizibilitate, se va realiza un material tip pop-up.
Cel 14 acțiuni de animare vor avea loc în uat-urile partenere, având ca scop conștientizarea comunității asupra proiectului desfășurat prin GAL și informarea cu privire la activitățile și obiectivele propuse pentru perioada 2023-2027.
Se vor distribui participanților bloc-notessuri, pliante, pixuri – minim 150 buc/fiecare și/sau orice alt tip de livrabil convenit prin contract și eligibil în accepțiunea finanțatorului.
Pentru fiecare acțiune de animare se va realiza listă de prezență și fotografii. Managerul de proiect în strânsă colaborare cu experți externi cooptați vor pregăti și asigura materiale de informare și promovare specifice.

A.1.2. Organizarea 3 întâlniri ale partenerilor în teritoriu (informare și consultare). La fiecare dintre acestea vor fi minim 35 participanți/întâlnire, respectiv cu participarea a cel puțin 50% din semnatarii acordului de parteneriat. Managerul de proiect, în colaborarea cu experții externi, se vor asigura că fiecare semnatar al acordului, va participa cel puțin la o astfel de întâlnire.

Întâlnirile cu partenerii au drept scop evaluarea situației reale la nivelul comunității deservite și stabilirea obiectivelor ce vor fi propuse prin SDL.
Se vor distribui participanților bloc-notessuri, pliante, pixuri – minim 150 buc/fiecare și/sau orice alt tip de livrabil convenit prin contract și eligibil în accepțiunea finanțatorului; Pentru asigurarea măsurilor de vizibilitate, se va utiliza un material tip pop-up.
Pentru fiecare întâlnire se va întocmi listă de prezență și fotografii.
Managerul de proiect în strânsă colaborare cu experți externi cooptați, vor pregăti și asigura materiale de informare și promovare specifice.

Prin realizarea activitătilor de mai sus se urmărește creșterea gradului de informare a reprezentanților entităților publice și private locale, precum și a populației din teritoriul parteneriatului, privind programul Leader, creșterea motivației și a gradului de conștientizare a oportunităților asigurate de participarea în acțiuni de tip Leader, îmbunătățirea accesului acestora la măsurile de intervenție în cadrul Leader și elaborarea unui document programatic coerent și relevant pentru specificul teritoriului deservit, respectiv Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2023-2027.

Planul de achiziții aferent proiectului se poate vizualiza aici: Program achizitii_sm.19.1_ALCM

Graficul de implementare al proiectului se poate vizualiza aici: A9. GRAFIC IMPLEMENTARE_1 PAG

Plan de achiziții_19.1_REV1_19.10.2023

Grafic activități_actualizat 30.10.2023_1 PAG 

Grafic calendaristic întâlniri rev 30.10.2023

02/11/2023!!

Comunicat de presă_ALCM_lansare 19.1

https://stiri.botosani.ro/stiri/actualitate/a-asociatia-leader-colinele-moldovei-comunicat-de-presa.html

11/12/2023!! 

Comunicat de presă finalizare activități 19.1 

https://stiri.botosani.ro/stiri/actualitate/a-comunicat-de-presa-asociatia-leader-colinele-moldovei.html

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER