STRATEGIE 2014-2020

LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural.

Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică trebuie incurajată și dezvoltată.
Abordarea LEADER are o importanţă deosebită, întrucât contribuie prin prisma specificului ei la o dezvoltare echilibrată a teritoriilor rurale şi la accelerarea evoluţiei structurale. Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi administrată de reprezentanţi ai Grupurilor de Acţiune Locală. Acestia vor reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriile respective, în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate.

Dezvoltarea teritoriului rural acoperit de abordarea LEADER va fi programată şi coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional şi care vor purta responsabilitatea evoluţiei teritoriului în timp.

Realizarea strategiei şi implementarea măsurilor LEADER se va face având la bază PNDR 2014-2020, program elaborat în conformitate cu regulamentele europene şi legislaţia naţională în vigoare.

Strategia de dezvoltare locala are ca punct de sprijin studiul situaţiei existente, începând cu evidenţierea resurselor naturale şi umane, a stării celorlalte elemente implicate – cum ar fi infrastructurile tehnice ale teritoriului, economia, aspectele sociale, starea mediului etc.

In contextul LEADER, “teritoriul” este definit ca o zonã omogenã, limitată ca dimensiune, dar având suficientă capacitate şi consecvenţă pentru a elabora şi aplica strategii de dezvoltare viabile.

Astfel, teritoriul reprezintã o grupare de comunităţi locale care împãrtãşesc o identitate comună, bazată pe un sentiment de apartenenţă la acelaşi mediu natural şi cultural.

În acest context, teritoriul microregiunii GAL „Asociatia Leader Colinele Moldovei” cuprinde un număr de 14 localităţi, din care 13 localităţi sunt cuprinse în judeţul Botoşani şi 1 localitate în judeţul Iaşi, respectiv: Flamanzi, Albesti, Calarasi, Copalau, Frumusica, Hlipiceni, Lunca, Rauseni, Sulita, Todireni, Dobarceni, Durnesti, Trusesti din Judetul Botosani si Deleni din Judetul Iasi si se identifică prin faptul că sunt unite de o istorie comună. Microregiunea este traversata de la sud la nord de raul Jijiei.

Orasul Flamanzi este singurul oraş ce face parte din teritoriul GAL, iar populaţia sa este de 14.81%, (sub 25%) din numărul total de locuitori ai GAL-ului1 (68.429 persoane stabile2). Densitatea populaţiei este 62,06 locuitori/km2, mai ridicată în mediul urban.

Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementarii LEADER si implicit a Strategiei de Dezvoltare Locala in teritoriu sunt:

Favorizarea competitivitatii agriculturii:
 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale
 cresterea viabilitatii exploatatiilor si competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toare regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor
 promovarea organizarii lantului alimentar, inclusive a sectoarelor de prelucrare si comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura
Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice
 refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură
 promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de carbon si rezistenta la schimbarile climatice in sectoarele agricole, alimentar si silvic

Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca
 refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură
 promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale

Descarca AICI documentul strategic. 

Anexa 1 Acord de parteneriat pag 74-79

Anexa 1 H.C.L. pag 80-117

Anexa 2 Fisa de prezentare a teritoriului pag 118

Anexa 2 Documente justificative teritoriu pag 119-163

Anexa 3 Componenta parteneriatului pag 164-171

Anexa 4 Planul de finantare pag 172

Anexa 5 Harta Asociatiei Leader Colinele Moldovei pag 173

Anexa 8 Fise de post pag 669-675

 

 

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER