Masuri

Nou! 12.07.2019

Plan de finanțare actualizat, conform versiunii 03 a SDL, în baza Notei de aprobare primită din partea DGDR – AMPNDR nr 257475/05.07. 2019

PLAN DE FINANȚARE
pentru măsurile cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală a
Asociației Leader Colinele Moldovei
M1/6C BANDĂ LARGĂ ȘI SOLUȚII PUBLICE DE E-GUVERNARE                              45.000,00    
M2/6A NON-AGRICOL 948.739,00
M3/1A FORME ASOCIATIVE          10.000,00    
M4/6B SERVICII SOCIALE         220.000,00    
M5/6B DEZVOLTAREA SATELOR  367.586,56
M6/2A AGRICOL 926.361,44
M7/6B GRUPURI VULNERABILE, MINORITĂȚI          74.493,00    
M8/3A SCHEME DE CALITATE           15.000,00    
TOTAL MĂSURI      2.607.180,00    
FUNCȚIONARE      516.510,00
TOTAL SDL      3.123.690,00  

Fișa M1 – vers 03

Fișa M2 – vers 03

Fișa M3 – vers 03

Fișa M4 – vers 03

Fișa M5 – vers 03

Fișa M6 – vers 03

Fișa M7 – vers 03

Fișa M8 – vers 03

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAN DE FINANTARE
pentru masurile cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala a

Asociatiei Leader Colinele Moldovei

M1 BANDA LARGA                          80.000,00 euro
M2 NON-AGRICOL                         951.975,00 euro
M3 FORME ASOCIATIVE                           51.121,00 euro
M4 SERVICII SOCIALE                         160.000,00 euro
M5 DEZVOLTAREA SATELOR                         300.000,00 euro
M6 AGRICOL                         926.573,00 euro
M7 FORMARE PROF (ROMI)                           80.000,00 euro
M8 SCHEME DE CALITATE                           57.511,00 euro
Total Masuri                     2.607.180,00 euro
Functionare                         516.510,31 euro
TOTAL SDL                     3.123.690,31 euro

Fisa Masurii M1 versiunea 02

Fisa Masurii M2 versiunea 02

Fisa Masurii M3 versiunea 02

Fisa Masurii M4 versiunea 02

Fisa Masurii M5 versiunea 02

Fisa Masurii M6 versiunea 02

Fisa Masurii M7 versiunea 02

Fisa Masurii M8 versiunea 02

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FISA MASURII 1 (BROADBAND) vers 01

FISA MASURII 2 (NON-AGRICOL) VERS 01

FISA MASURII 3 (ASOCIATIVITATE) VERS 01

FISA MASURII 4 (SOCIAL) VERS 01

FISA MASURII 5 (DEZVOLTAREA SATELOR) VERS 01

FISA MASURII 6 (AGRICOL) VERS 01

FISA MASURII 7 (FORMARE PROF SI ROMI)

FISA MASURII 8 (SCHEME DE CALITATE) VERS 01

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER