Modificări SDL 2014-2020

4. La data de 3 APRILIE 2023, s-a primit din partea DGDR – AMPNDR – Nota de aprobare nr. 203678 privind aprobarea propunerii de modificare a SDL la nivelul Asociației Leader Colinele Moldovei (ALCM), nr. 1/2023, complexă.

Documentul, însoțit de versiunea 04 a SDL, valabilă începând cu data de 04.04.2023, poate fi vizualizat accesând

Nota de aprobare DGDR – AMPNDR -F6 – Asociatia LEADER Colinele Moldovei_SDL Vers 04

PLAN DE FINANȚARE SDL_V04_EURI 

PLAN DE FINANȚARE SDL_V04_FEADR

ANEXA 1 modificare SDL_

SDL ALCM (Vers 04) cu track changes

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. La data de 5 Iulie 2019, s-a primit din partea DGDR – AMPNDR – Nota de aprobare nr. 257475/05.07.2019 privind aprobarea propunerii de modificare a SDL la nivelul Asociației Leader Colinele Moldovei (ALCM), nr. 1/2018, complexă. Documentul, însoțit de versiunea 03 a SDL, valabilă începând cu data de 5.07.2019, poate fi vizualizat accesând

Nota de aprobare,

Planul-de-finantare_cumulat A+B COLINELE MOLDOVEI, aferent SDL V03_iulie 2019

ANEXA-1-v05_ALCM_modificare-complexă-nr.-1_2019_

SDL ALCM (Vers 03) iulie 2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. La data de 26/07/2018 s-a obținut din partea DGDR-AMPNDR – Nota de aprobare nr. 216430/25.07.2018 privind aprobarea propunerii de modificare a SDL la nivelul Asociației Leader Colinele Moldovei (ALCM), nr. 1/2018, complexă.

 1. Nota aprobare nr. 216430 din 25.07.2018 GAL Colinele Moldovei
 2. ANEXA 1 REV LA CLARIFICARI – PAG 5-14
 3. SDL ALCM versiunea 02

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. La data de 02.08.2017 s-a obtinut Nota de aprobare nr. 233336/2017 privind aprobarea propunerii de modificare a SDL la nivelul Asociatiei Leader Colinele Moldovei (ALCM)
  1. Rectificare Nota aprobare nr. 233336 din 08.09.2017 ALCM
  2. Nota aprobare nr 233336 din 02.08.2017 GAL Colinele Moldovei
  3. Anexa 1 revizuita conf solic de clarificari ALCM – pag 41-70
  4. SDL ALCM versiunea 01 
  5. Anexa-3-Componenta-parteneriatului conf modific SDL
„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER